تبلیغات
امارهای فوتبال ایران و جهان - امار دربی تهران از نگاه آمار

امار دربی تهران از نگاه آمار

نویسنده :سعید
تاریخ:چهارشنبه 22 دی 1389-04:55 ب.ظ

نتایج بدست آمده در 69 دیدار پرسپولیس و استقلال

- شانزدهم فروردین سال 1347

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

2- بیستم دی سال 1347

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

3- سیزدهم مرداد سال 1348

پرسپولیس یک - استقلال 3

گل ها: احمد منشی زاده(8) علی جباری (44) کارو حق وردیان (88) برای استقلال - کاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس

4- هفدهم بهمن سال 1348

پرسپولیس صفر - استقلال 3

*(اولین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!)

5-  سوم مهر سال 1349

پرسپولیس 2 - استقلال 3

گل ها: جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87)  وعباس مژدهی (88) برای استقلال - علی پروین (7) و حسین کلانی (23) برای پرسپولیس

6- بیست و هفتم دی سال 1349

استقلال 3 - پرسپولیس صفر

دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!

7- بیست و هشتم خرداد سال 1350

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: غلامحسین مظلومی ( 30) برای استقلال - صفر ایرانپاک (90) برای پرسپولیس

بقیه در ادامه مطلب- شانزدهم فروردین سال 1347

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

2- بیستم دی سال 1347

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

3- سیزدهم مرداد سال 1348

پرسپولیس یک - استقلال 3

گل ها: احمد منشی زاده(8) علی جباری (44) کارو حق وردیان (88) برای استقلال - کاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس

4- هفدهم بهمن سال 1348

پرسپولیس صفر - استقلال 3

*(اولین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!)

5-  سوم مهر سال 1349

پرسپولیس 2 - استقلال 3

گل ها: جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87)  وعباس مژدهی (88) برای استقلال - علی پروین (7) و حسین کلانی (23) برای پرسپولیس

6- بیست و هفتم دی سال 1349

استقلال 3 - پرسپولیس صفر

دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!

7- بیست و هشتم خرداد سال 1350

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: غلامحسین مظلومی ( 30) برای استقلال - صفر ایرانپاک (90) برای پرسپولیس

8- پانزدهم بهمن سال 1350

پرسپولیس 4 - استقلال یک

گل ها: حسین کلانی (43 و 90)، صفر ایرانپاک (56) و محمود خوردبین (75) برای پرسپولیس - علی جباری (73) برای استقلال

9- سوم فروردین سال 1351

پرسپولیس 2- استقلال صفر

گل ها:  صفر ایرانپاک (50) و حسین کلانی (89) برای پرسپولیس

10- یازدهم اسفند سال 1351

استقلال 2 - پرسپولیس صفر

گل ها: علی جباری (40 و 87) برای استقلال

11- بیست و پنجم خرداد سال 1351

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: رضا عادلخانی (3) برای استقلال

12- شانزدهم شهریور سال 1352

پرسپولیس 6 - استقلال صفر

گل ها: همایون بهزادی (50 و 86 و 90)، ایرج سلیمانی (45 و 56) و حسین کلانی (32) برای پرسپولیس

13- هجدهم آذر سال 1352

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: همایون بهزادی (46) برای پرسپولیس - علی جباری (70) برای استقلال

14- چهارم خرداد سال 1353

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: حسن روشن (88) برای استقلال

15 - بیست و هفتم آذر سال 1353

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور (70) برای پرسپولیس - غلامحسین مظلومی (60) برای استقلال

16- پانزدهم اردیبهشت سال 1354

استقلال 3 - پرسپولیس یک

گل ها: غلامحسین مظلومی (11 و 62) و مسعود مژدهی (47) برای استقلال - صفر ایرانپاک (53) برای پرسپولیس

17- بیست و پنجم مهر سال 1354

پرسپولیس 2 - استقلال صفر

گل ها: جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38) برای پرسپولیس

18- بیست و هفتم اسفند سال 1354

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: مسعود مژدهی (20) برای استقلال - محمود خوردبین (85) برای پرسپولیس

19- دوم مهر سال 1355

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: هادی نراقی (26) برای استقلال - علی پروین (40) برای پرسپولیس

20- هجدهم اردیبهشت سال 1356

استقلال 3 - پرسپولیس صفر

گل ها: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83) و سعید مراغه چیان (88) برای استقلال

21- هجدهم آذر سال 1356

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: صفر ایرانپاک (15 و 34) برای پرسپولیس - حسن روشن (85) برای استقلال

22- بیست و پنجم آبان سال 1358

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا فتح آبادی (42) برای استقلال

23- سیزدهم تیر سال 1359

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

24 - شانزدهم مهر سال 1360

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

25- هفدهم دی سال 1361

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیس - بهتاش فریبا (87) برای استقلال

26- پانزدهم مهر سال 1362

استقلال یک پرسپولیس صفر

گل: پرویز مظلومی (59) برای استقلال

27- بیست و پنجم خرداد سال 1365

پرسپولیس سه استقلال صفر

گل ها: شاهرخ بیانی (12و 52) و ناصر محمدخانی ( 62) برای پرسپولیس

28- هفتم فروردین سال 1366

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

29- هجدهم شهریور سال 1367

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: فرشاد پیوس (46) برای پرسپولیس - جعفر مختاری فر (60) برای استقلال

30- نوزدهم اسفند سال 1367

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

* ( جام حذفی- در ضربات پنالتی 2-4 به سود پرسپولیس )

31- هفدهم آذر سال 1368

پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل: رضا عابدیان (18) برای پرسپولیس

32- چهارم خرداد سال 1369

استقلال 2 - پرسپولیس یک

گل ها: عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوی (72) برای استقلال - نادر میر احمدیان (12) برای پرسپولیس

33- بیست و هشتم دی سال 1369

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: شاهرخ بیانی (62) برای استقلال - فرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس

34- چهارم بهمن سال 1370

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

35- پانزدهم اسفند سال 1370

استقلال دو پرسپولیس صفر

گل ها: عبدالصمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار (15) برای استقلال

36- هشتم خرداد سال 1371

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: عبدالصمد مرفاوی (48) برای استقلال

37 - یازدهم دی سال 1371

پرسپولیس صفر استقلال صفر

38 - پانزدهم دی سال 1373

استقلال 3- پرسپولیس صفر

*(چهارمین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!)

39- هفتم بهمن سال 1373

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

40- ششم مرداد سال 1374

استقلال 3 - پرسپولیس یک

گل ها: ادموند اختر (7)، صادق ورمزیار (16) و محمد تقوی (36) برای استقلال - مرتضی کرمانی مقام (49) برای پرسپولیس

41- هشتم دی سال 1374

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

42- بیست و هفتم مهر سال 1375

پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل: ادموند بزیک (87) برای پرسپولیس

43- بیستم تیر سال 1376

پرسپولیس 3 - استقلال صفر

گل ها: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (70) و بهنام طاهرزاده (87) برای پرسپولیس

44- بیست و دوم آبان سال 1377

پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل ها: مهدی هاشمی نسب (45) برای پرسپولیس

45- دوم فروردین سال 1378

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: مهدی هاشمی نسب (3) برای پرسپولیس - فرد ملکیان (43) برای استقلال

46- بیستم تیر سال 1378

پرسپولیس دو استقلال یک

گل ها: مهدی هاشمی نسب (12) و افشین پیروانی (85) برای پرسپولیس - سهراب بختیاری زاده (50) برای استقلال

47- دوم مهر سال 1378

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

48- هشتم اسفند سال 1378

پرسپولیس 2 - استقلال صفر

گل ها: مهدی هاشمی نسب (8) و پایان رافت (80) برای پرسپولیس

49- نهم دی سال 1379

پرسپولیس 2 - استقلال 2

گل ها: بهروز رهبری فر (57) و علی کریمی (89) برای پرسپولیس - محمد نوازی (67) و مهدی هاشمی نسب (86) برای استقلال

50- پنجم اسفند سال 1379

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: علیرضا اکبرپور (72) برای استقلال

51 - بیست و هشتم اسفند سال 1380

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: رضا جباری (25) برای پرسپولیس - محمد نوازی (38) برای استقلال

52- نوزدهم اردیبهشت سال 1381

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

53 - بیستم دی سال 1381

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: علی سامره (1) برای استقلال - علی انصاریان (70) برای پرسپولیس

54- بیست و سوم خرداد سال 1382

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیس - علیرضا اکبرپور (63) برای استقلال

55- بیست و پنجم مهر سال 1382

استقلال 2- پرسپولیس یک

گل ها: علی سامره (8) و محمود فکری (57) برای استقلال - عیسی ترائوره (70) برای پرسپولیس

56- سیزدهم بهمن سال 1382

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: داوود سید عباسی (3) برای استقلال - حامد کاویانپور (20) برای پرسپولیس

57- اول آبان سال 1383

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

58- هفتم اسفند سال 1383

استقلال 3 - پرسپولیس 2

گل ها: غلامرضا عنایتی (68)، محمود فکری (83) و پیروز قربانی (90) برای استقلال - سهراب انتظاری (77) و شیث رضایی (84) برای پرسپولیس

59- چهاردهم آبان سال 1384

استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا عنایتی ( 56 ) برای استقلال

60- نوزدهم اسفند سال 1384

پرسپولیس صفر - استقلال صفر

61- دوازدهم آبان سال 1385

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل ها: مهرزاد معدنچی (23) و مهرداد اولادی (70) برای پرسپولیس - امیرحسین صادقی (17) برای استقلال

62- دهم فروردین 1386

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: علیرضا واحدى‌ نیکبخت‌ (13) برای پرسپولیس - على‌ علیزاده‌ (42) برای استقلال

63- بیست و دوم مهر 1386

استقلال یک - پرسپولیس یک

گل ها: امید رضا روانخواه (58) برای استقلال - محسن خلیلی (83) برای پرسپولیس

64- پانزدهم فروردین ماه 1387

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: محسن خلیلی (28) برای پرسپولیس - امید رضا روانخواه (4) برای استقلال

65- دوازدهم مهر ماه 1387

پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها : علی کریمی (87) برای پرسپولیس  - آرش برهانی (46) برای استقلال

66-  بیست و پنجم بهمن 1387

استقلال یک - پرسپولیس یک

گل ها : مجتبی جباری (57) برای استقلال  و مازیار زارع (2+90) برای پرسپولیس

67-دهم مهرماه 1388

استقلال یک - پرسپولیس یک

گل ها: حسین کاظمی(55) برای استقلال - عادل کلاه کج(51- پنالتی) برای پرسپولیس

68- چهاردهم بهمن 1388

پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل‌ها: فرهاد مجیدی (16) برای استقلال. هادی نوروزی (34) و کریم باقری (86) برای پرسپولیس.


69- بیست و سوم مهرماه 1389

پرسپولیس صفر - استقلال یک

گل: فرهاد مجیدی (91)

 

جنجالی ترین صحنه دربی 69
به روایت عكس

هنگام به ثمر رسیدن گل پرسپولیس كه افساید اعلام شد.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
muscle growth pills
سه شنبه 20 آذر 1397 05:10 ق.ظ
Hello, after reading this awesome paragraph
i am as well happy to share my experience here with mates.
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:50 ب.ظ

Incredible a lot of good material.
cialis side effects dangers cialis professional from usa cialis rckenschmerzen cialis generico in farmacia cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cialis best buy cialis generic tadalafil buy prix cialis once a da buy cialis cheap 10 mg tadalafil 20mg
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:44 ب.ظ

You said that adequately!
wow cialis 20 cialis online holland acheter du cialis a geneve import cialis side effects for cialis cialis bula cialis in sconto estudios de cialis genricos cialis en mexico precio price cialis per pill
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:12 ق.ظ

Cheers! Lots of material.

price cialis best cialis y deporte tadalafil 10 mg cialis patent expiration cialis lowest price click here cialis daily uk cialis per paypa side effects of cialis buying cialis on internet cialis 20mg preis cf
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:04 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis super kamagra no prescription cialis cheap cialis canada on line cialis prezzo di mercato cost of cialis per pill cialis billig cialis dosage how much does a cialis cost cialis 100 mg 30 tablet wow look it cialis mexico
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:45 ق.ظ

Amazing tons of great advice.
we choice cialis uk tadalafil tablets when can i take another cialis buy cialis online legal cialis tablets cipla cialis online cialis coupon cialis wir preise cialis para que sirve buying cialis on internet
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 05:42 ب.ظ

You revealed this exceptionally well.
cialis taglich try it no rx cialis cheap cialis cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg scheda tecnica cialis kaufen bankberweisung cialis herbs canadian drugs generic cialis buy generic cialis how do cialis pills work
pizzeria oregano opole opinie
دوشنبه 12 آذر 1397 05:27 ق.ظ
It'ѕ also possible toο have green tea or raspberry leaf tea.
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:27 ق.ظ

You mentioned this really well!
enter site natural cialis cialis uk prezzo cialis a buon mercato pastillas cialis y alcoho side effects of cialis american pharmacy cialis cialis australian price cialis usa cost we recommend cialis info cialis prices
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 05:08 ب.ظ

Truly plenty of wonderful facts.
we like it cialis price preis cialis 20mg schweiz achat cialis en itali buying cialis on internet cialis great britain cialis baratos compran uk cialis generic brand cialis generic 5 mg cialis coupon printable cialis sale online
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:02 ق.ظ

Thank you. Plenty of information.

when can i take another cialis cialis prices cialis venta a domicilio walgreens price for cialis cialis prezzo al pubblico interactions for cialis cialis prices prix de cialis cialis generico buy cialis cheap 10 mg
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:40 ب.ظ

Kudos, I value it!
cialis free trial cialis online nederland cialis lowest price chinese cialis 50 mg wow cialis 20 cialis super kamagra where do you buy cialis generic cialis at walmart non 5 mg cialis generici cialis online holland
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:39 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis price in bangalore dosagem ideal cialis chinese cialis 50 mg cialis 05 cialis australian price cialis tablets australia cialis cost how much does a cialis cost dosagem ideal cialis cialis per paypa
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 05:23 ب.ظ

Amazing facts, Kudos.
cialis bula when will generic cialis be available generic cialis with dapoxetine cialis generico en mexico acquistare cialis internet buy brand cialis cheap generic cialis with dapoxetine we like it cialis price cialis online holland tadalafil 20mg
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 05:38 ق.ظ

Superb posts. Many thanks.
cialis 5mg prix cialis baratos compran uk buy original cialis we use it cialis online store costo in farmacia cialis cialis 5mg buy name brand cialis on line discount cialis only best offers cialis use tadalafil
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:18 ب.ظ

Awesome advice. Regards.
cialis canada on line comprar cialis 10 espa241a cialis savings card generic cialis at walmart price cialis wal mart pharmacy prescription doctor cialis does cialis cause gout how does cialis work we choice cialis uk cialis 5mg billiger
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:28 ق.ظ

Thanks! I like it!
no prescription cialis cheap we like it safe cheap cialis cialis pas cher paris the best site cialis tablets cialis rezeptfrei sterreich tadalafil tablets cialis online cialis generika cialis 20mg acheter cialis kamagra
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:27 ب.ظ

Fantastic material. With thanks!
cialis pills cialis generico lilly cialis en 24 hora sialis cialis 20mg preis cf tadalafil 20 mg comprar cialis navarr free cialis purchasing cialis on the internet only best offers 100mg cialis
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:53 ق.ظ

Wonderful information, Cheers.
buying cialis on internet we recommend cialis best buy cialis pills boards cialis online deutschland look here cialis cheap canada usa cialis online order a sample of cialis cialis 30 day trial coupon venta cialis en espaa acquistare cialis internet
herbal topical treatment for shingles
دوشنبه 5 آذر 1397 12:14 ب.ظ
Raspberry Clafouti Recipe + Larger Picture.
oregano oil купить
چهارشنبه 30 آبان 1397 03:34 ب.ظ
You may as well have green tea or raspberry leaf tea.
tabletten gewichtsabnahme
شنبه 26 آبان 1397 12:32 ق.ظ
Hello Dear, are you genuinely visiting this site regularly,
if so afterward you will absolutely obtain nice knowledge.
abnehmpillen testsieger
پنجشنبه 24 آبان 1397 07:11 ب.ظ
Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
It will always be useful to read articles from other writers and practice something from other sites.
Abnehmen Tablette
پنجشنبه 24 آبان 1397 06:37 ب.ظ
Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read other news.
top 10 herbal medicine companies
سه شنبه 22 آبان 1397 06:50 ب.ظ
Cumpara Raspberry Pi 3 Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
herbal medicine top 10
یکشنبه 20 آبان 1397 08:45 ب.ظ
Cumpara Raspberry Pi three Mannequin B 1 Gb RAM de la eMAG!
raspberry pi 3 pinout
شنبه 12 آبان 1397 08:32 ق.ظ
It's also possible to have green tea or raspberry leaf tea.
integratori per capelli
شنبه 5 آبان 1397 05:12 ق.ظ
Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My blog looks weird when viewing from my iphone4.
I'm trying to find a template or plugin that
might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share.
Thanks!
Cheap NBA Jerseys Online
چهارشنبه 2 آبان 1397 10:19 ق.ظ
A number of Panthers players tweeted about the alarm. Charles Tillman posted "Whoever pulled the fire [url=http://www.nflcheapjerseysforsale.com/]Cheap Authentic Jerseys[/url] alarm on the 16th floor....not [url=http://www.nfljerseyswholesale.org/]Cheap NFL Jerseys Free Shipping[/url] cool."
Cheap NBA Jerseys Online http://www.nbacheapjerseys.us.com/
1500 personal loan
یکشنبه 29 مهر 1397 09:17 ق.ظ
Thanks for finally talking about >امارهای فوتبال ایران و جهان
- امار دربی تهران از نگاه آمار <Liked it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30